samorząd uczniowski zadania, samorząd szkolny pomysły, prawa samorządu uczniowskiego, struktura samorządu w szkole, działania samorządów uczniowskich
samorząd uczniowski zadania, samorząd szkolny pomysły, prawa samorządu uczniowskiego, struktura samorządu w szkole, działania samorządów uczniowskichsamorząd uczniowski zadania, samorząd szkolny pomysły, prawa samorządu uczniowskiego, struktura samorządu w szkole, działania samorządów uczniowskichkim jest szkolny rzecznik praw ucznia widok dla słabo widzących
A A A

organizujemy sięsamorząd uczniowski zadania, samorząd szkolny pomysły, prawa samorządu uczniowskiego, struktura samorządu w szkole, działania samorządów uczniowskichszkolny rzecznik praw ucznia

kim jest szkolny rzecznik praw uczniacechy dobrego rzecznikao regulaminie szkolnego rzecznika praw uczniaprzykłady ze szkół

Już 15 osób zadeklarowało, że to zrobi

KIM JEST RZECZNIK PRAW UCZNIA  

W każdej szkole może zostać powołany rzecznik praw ucznia. Tę specjalną funkcję pełni wybrana osoba z Waszej szkoły (nauczyciel albo uczeń, albo para: uczeń + nauczyciel). Rzecznik zajmuje się wszystkimi sprawami związanymi z przestrzeganiem praw ucznia w Waszej szkole. Do niego możecie się zwrócić ze wszystkimi skargami, zażaleniami, problemami – on jest właśnie po to, aby Was wysłuchać.

1

PRAWO

 

W polskim prawie nie ma dokładnych wytycznych dotyczących pracy szkolnego rzecznika i jego uprawnień. Dokładne kompetencje i działania, które może podjąć rzecznik praw ucznia oraz sposób jego wyboru, są za każdym razem ustalane wewnętrznie w szkole i opisane w specjalnym regulaminie. 

ZADANIA RZECZNIKA PRAW UCZNIA

Do jego zadań może należeć m.in.:

- Upowszechnianie znajomości praw ucznia w szkole. Przeprowadza akcje informacyjne, spotkania, zajęcia na temat praw ucznia i ich przestrzegania. Dba o to, aby każdy uczeń wiedział, co może zrobić w przypadku łamania jego praw i gdzie może szukać pomocy.  Popularyzuje prawa uczniów również wśród nauczycieli.

- Dbanie o przestrzeganie praw ucznia. Bacznie przygląda się temu, co się dzieje w szkole, jak traktowani są uczniowie. Czuwa nad tym, aby nie dochodziło do sytuacji łamania praw ucznia.

- Proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie. Jeśli rzecznik zauważy, że w szkole często występują niepokojące sytuacje, w których może dojść do łamania praw ucznia, może zaproponować nowe punkty statutu wzmacniające pozycję uczniów. Sugeruje potrzebne jego zdaniem zapisy, które precyzyjne opisują prawa uczniów.  

- Rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami a nauczycielami. Jeżeli przytrafi Wam się nieporozumienie z kolegą albo pracownikiem szkoły, możecie poprosić o pomoc rzecznika. On zajmuje się mediowaniem między skłóconymi osobami, wpływa na łagodne rozwiązanie konfliktu. Obecność dodatkowej, pośredniczącej osoby sprawia, że jesteście traktowani poważnie.

- Reprezentowanie ucznia w przypadku złamania jego praw. Jeżeli rzecznik stwierdzi po rozmowie z uczniem, że został on rzeczywiście niewłaściwie potraktowany,  jego zadaniem jest stanięcie w obronie ucznia. W jego imieniu upomina się o rozwiązanie sprawy zgodnie z prawami ucznia i zasadami rozwiązywania konfliktów. Cały czas czuwa nad powierzoną sprawą: przedstawia ją dyrekcji oraz radzie pedagogicznej. Jeśli nie otrzymuje odpowiedzi ani nie widzi działań dyrekcji, może wnieść sprawę łamania praw ucznia dalej, np. do kuratorium oświaty.

 

Źródła:

- „Samorząd uczniowski. Przewodnik dla uczniów”, publikacja CEO dostępna na stronie www.ceo.org.pl

- „Zadania szkolnego rzecznika praw ucznia” dostępna na stronie www.kuratorium.wroclaw.pl

- „Regulamin powoływania i działania rzecznika praw ucznia na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie” dostępny na stronie www.zsgarwolin.pl

- „Regulamin rzecznika praw ucznia Szkoły Podstawowej Nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny  w Warszawie” dostępny na stronie www.sp312.waw.pl/dokumenty.html

2

NIEZALEŻNOŚĆ, OBIEKTYWIZM, WIEDZA

 

Ważne jest to, że rzecznik w sprawowaniu swojej funkcji jest niezależny. Nie postępuje ani pod naciskiem dyrektora szkoły, ani tak, aby przypodobać się uczniom. Stara się być obiektywny. Wysłuchuje obu stron konfliktu, dobrze zna zapisane w dokumentach prawa ucznia i potrafi samodzielnie rozstrzygnąć, czy zostały one złamane. Może swobodnie działać w ramach obowiązujących w szkole zasad i regulaminu.

3

KONTAKT Z RZECZNIKIEM

 

Rzecznik powinien być łatwo dostępny dla uczniów. Wtedy jego praca przynosi dobre rezultaty. Najlepiej jest, kiedy wszystkim znany jest termin i miejsce dyżurów rzecznika, telefon kontaktowy albo adres e-mailowy.

 

 

Projekt "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

samorząd uczniowski zadania samorząd szkolny pomysły prawa samorządu uczniowskiego działania samorządów uczniowskich

realizacja: strony www NET-atak.pl